Autisme bij vrouwen

Autisme bij vrouwen

Autisme komt bij vrouwen minder vaak voor dan bij mannen, maar het wordt vaak gemist of verkeerd gediagnosticeerd bij vrouwen vanwege hun verschillende presentatie en symptomen. Hieronder bespreken we de kenmerken van autisme bij vrouwen, de uitdagingen en behandeling er is voor vrouwen met autisme.

Autisme bij vrouwen

Autisme bij vrouwen kan zich anders voordoen dan bij mannen, wat in sommige gevallen heeft geleid tot een onderschatting van het aantal vrouwen en meisjes met deze aandoening. Ondanks dat mannen vaker een diagnose van het autismespectrum krijgen, is er groeiend bewijs dat ASS bij vrouwen vaak over het hoofd wordt gezien, onjuist wordt gediagnosticeerd of pas laat in hun leven wordt herkend.

Een van de redenen hiervoor is dat vrouwen en meisjes met autisme vaak beter zijn in het camoufleren of “maskeren” van hun symptomen. Dit betekent dat ze hun gedrag aanpassen om in te passen of minder op te vallen, wat het moeilijker maakt om hun aandoening te herkennen. Ze kunnen bijvoorbeeld leren hoe ze oogcontact moeten maken tijdens gesprekken, hoe ze moeten reageren op sociale situaties of hoe ze vriendschappen kunnen vormen, ook al kan dit voor hen moeilijk en onnatuurlijk aanvoelen.

De symptomen van autisme bij vrouwen kunnen ook anders zijn dan bij mannen. Ze kunnen minder opvallende beperkingen hebben in hun sociale interacties en communicatie, maar mogelijk meer interne problemen hebben, zoals angst en depressie. Ook kunnen ze intensief geïnteresseerd zijn in bepaalde onderwerpen, maar in tegenstelling tot de stereotypen over autisme, kunnen deze interesses vaak meer sociaal acceptabel of mainstream zijn, waardoor ze minder opvallend zijn.

Autisme bij vrouwen symptomen

Vrouwen met autisme (ASS) vertonen vaak subtiele verschillen. Hierdoor kan het moeilijker zijn om de stoornis te herkennen. In tegenstelling tot mannen met autisme, hebben vrouwen vaak betere sociale vaardigheden en kunnen ze beter omgaan met sociale interacties. Dit kan echter ten koste gaan van hun mentale welzijn. Omdat vrouwen met autisme vaak meer moeite hebben met het aanpassen van hun gedrag en het navigeren door sociale situaties dan hun neurotypische leeftijdsgenoten.

Vrouwen met autisme vertonen vaak meer interesse in sociale interactie dan mannen met autisme. Wel blijft het begrijpen van non-verbale signalen en communicatie soms lastig. Waardoor ze soms ongepast of juist excentriek worden gezien.

Een ander verschil is dat vrouwen met ASS vaak meer moeite hebben met het reguleren van hun emoties dan mannen met autisme. Door moeite te hebben met het begrijpen van de eigen emoties en die van anderen, zijn angst, depressie of stemmingswisselingen een veel voorkomend probleem.

Uitdagingen voor vrouwen met autisme

Vrouwen met ASS worden vaak geconfronteerd met verschillende uitdagingen dan mannen met ASS, waaronder:

  • Vertraagde diagnose: omdat de symptomen bij vrouwen minder duidelijk zijn dan bij mannen, kan de diagnose vaak worden gemist of vertraagd. Dit kan leiden tot een gebrek aan begrip en ondersteuning van familie, vrienden en collega’s.

  • Stigma en vooroordelen: vrouwen met ASS worden vaak geconfronteerd met stigma en vooroordelen vanwege hun ongebruikelijke of excentrieke gedrag en interessegebieden. Dit kan leiden tot sociale isolatie en een gebrek aan acceptatie.

  • Ondersteuning: vrouwen met ASS hebben vaak moeite met het vinden van ondersteuning en behandeling die is aangepast aan hun specifieke behoeften. Dit kan leiden tot een gebrek aan toegang tot de juiste zorg en ondersteuning.

autisme bij vrouwen

Behandeling autisme vrouwen

Autisme bij vrouwen kan anders zijn dan bij mannen, waardoor de diagnose vaak wordt gemist of vertraagd. Voor de behandeling van vrouwen met autisme is het begrijpen van de specifieke uitdagingen waarmee vrouwen met ASS worden geconfronteerd essentieel voor het bieden van de juiste ondersteuning. Door het creëren van meer bewustzijn en begrip, kunnen we vrouwen met ASS helpen om hun volledige potentieel te bereiken.

Heb je zelf autisme en loop je vast? Of ken je iemand met ASS die hulp kan gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op. Talebi Coaching & Begeleiding is gespecialiseerd in het begeleiden van vrouwen met autisme. Door onze praktische tips leer je autisme beter te begrijpen en meer grip te krijgen op je leven en je relatie.

"Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je hetzelfde resultaat dat je altijd hebt gekregen"


Daarom doe ik het graag anders!

Specialistische begeleiding bij ADHD, ADD en Autisme(ASS)

Met meer dan 13 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van jongeren en volwassenen met ADHD, ADD en ASS begrijp ik  welke impact het kan hebben op alle levensgebieden.

Open chat
Stel een vraag
Stel gerust een vraag als je er niet uit komt.