Partner met autisme

Partner met autisme

Partners met autisme kunnen te maken krijgen met uitdagingen die uniek zijn voor hun situatie. Talebi Coaching & Begeleiding helpt stellen met autistische partners op basis van psychoeducatie bij veelvoorkomende uitdagingen. Hieronder bespreken we belangrijke punten en tips voor het verbeteren van je relatie met een autistische partner.

Inhoud

Relatie met iemand met autisme

Een van de belangrijkste uitdagingen waar partners met autisme voor kunnen staan, is communicatie. Mensen met autisme hebben vaak moeite met het begrijpen van sociale aanwijzingen en kunnen zich soms moeilijk uitdrukken. Dit kan leiden tot frustraties en misverstanden tussen partners. Het is belangrijk dat beide partners open en eerlijk met elkaar communiceren over hun gevoelens en behoeften. Het kan helpen om concrete voorbeelden te geven van wat je bedoelt en om te vragen om verduidelijking als je iets niet begrijpt.

Omgaan met autistische partner

Een andere uitdaging bij het hebben van een autistische man of vrouw is het omgaan met stress en overprikkeling. Mensen met autisme kunnen gevoeliger zijn voor prikkels zoals geluiden, geur en licht, wat kan leiden tot stress en overbelasting. Het is belangrijk om te leren hoe je stress kunt verminderen en overprikkeling kunt voorkomen. Dit kan onder andere door het creëren van een rustige omgeving, het nemen van pauzes en het doen van ontspanningsoefeningen.

Omgaan met autisme partner

Daarnaast kan het voor een autistische partner moeilijk zijn om zich aan te passen aan veranderingen. Routine en voorspelbaarheid kunnen belangrijk zijn voor mensen met autisme, waardoor veranderingen in het dagelijks leven stressvol kunnen zijn. Het kan helpen om veranderingen zoveel mogelijk te plannen en te communiceren, en om samen te werken aan het creëren van nieuwe routines.

Verbinding maken met autistische partner

Heb je een relatie met een autistisch man of een autistische vrouw? Dan kan het soms voor een autistische partner moeilijk zijn om verbinding te maken op emotioneel niveau.  Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het tonen van emoties en het begrijpen van de emoties van anderen. Het is belangrijk om te begrijpen dat dit geen onwil is, maar eerder een uitdaging waar zij mee te maken hebben. Het kan helpen om duidelijke signalen te geven over emoties en om samen te werken aan het ontwikkelen van empathie.

Partner met autisme

Autisme bij volwassenen

Er zijn enkele algemene patronen en trends die worden opgemerkt bij volwassen mannen en vrouwen met autisme. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen. Enkele verschillen die vaak worden waargenomen zijn:

Kenmerken autistische man

 • Interesses en obsessies: Mannen met autisme hebben vaak intense en specifieke interesses, waar ze veel tijd aan besteden en zeer gedetailleerde kennis over hebben.
 • Minder verbale communicatie: Mannen met autisme kunnen soms moeite hebben met het initiëren en onderhouden van verbale communicatie. Ze kunnen minder geneigd zijn om oogcontact te maken en hebben mogelijk beperkte non-verbale expressie.
 • Rigide gedragspatronen: Mannen met autisme kunnen vasthouden aan strikte routines en moeite hebben met veranderingen. Ze kunnen ook sterke behoefte hebben aan structuur en voorspelbaarheid.
 • Sensorische gevoeligheden: Ze kunnen gevoelig zijn voor bepaalde sensorische prikkels, zoals harde geluiden, fel licht of bepaalde texturen.

Kenmerken autistische vrouw

 • Sociale camouflage: Vrouwen met autisme hebben vaak geleerd om sociale vaardigheden te imiteren en te camoufleren, waardoor ze beter kunnen voldoen aan sociale verwachtingen. Dit maakt het soms moeilijker om autisme bij vrouwen te herkennen.
 • Sterke verbeeldingskracht: Vrouwen met autisme hebben vaak een levendige verbeeldingskracht en kunnen zich intensief bezighouden met creatieve activiteiten, zoals schrijven, tekenen of acteren.
 • Empathie en sociale intuïtie: Vrouwen met autisme kunnen een sterke empathie hebben en gevoelig zijn voor de emoties van anderen. Ze kunnen echter moeite hebben om deze emoties te begrijpen en te uiten.
 • Interesses in mensen en relaties: Vrouwen met autisme hebben soms een sterke interesse in mensen en sociale interacties. Ze kunnen echter moeite hebben met het navigeren door complexe sociale situaties.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze kenmerken algemene trends zijn en dat individuen met autisme zeer gevarieerde eigenschappen en ervaringen kunnen hebben, ongeacht hun geslacht. Bovendien kunnen de symptomen bij mannen en vrouwen overlappen, maar zich op verschillende manieren manifesteren. Autisme blijft een complexe en individuele aandoening die verschillende presentaties kan hebben.

Autisme en relaties

Een persoon met autisme kan zich op een andere manier uitdrukken of emoties anders interpreteren dan een niet-autistische persoon. Dit kan leiden tot misverstanden, onbegrip en spanningen in de relatie. Een persoon met autisme kan moeite hebben met het begrijpen van sociale signalen, zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Dit kan leiden tot onduidelijke communicatie en het gevoel dat de partner zich niet begrepen voelt. Autisme kan ook een beperkte interesse in sociale interacties met zich meebrengen, waardoor het voor de partner moeilijk kan zijn om een ​​gevoel van verbinding te creëren.

Ondersteun partner met autisme

Als je man of vrouw autisme heeft, zijn er verschillende manieren om hen te ondersteunen en de relatie te versterken:

 1. Informeer jezelf: Leer zoveel mogelijk over autisme, zodat je beter begrijpt hoe je partner denkt en communiceert. Dit kan helpen om misverstanden te voorkomen en de communicatie te verbeteren.

 2. Wees geduldig: Realiseer je dat de manier waarop je partner zich uitdrukt of reageert, anders kan zijn dan wat je gewend bent. Wees geduldig en accepteer dat jouw partner misschien meer tijd nodig heeft om te communiceren.

 3. Wees duidelijk: Maak gebruik van duidelijke taal en vermijd figuurlijk taalgebruik. Wees ook specifiek in wat je zegt, zodat je partner een duidelijk beeld heeft van wat je bedoelt.

 4. Bied ondersteuning: Zorg voor een veilige en rustige omgeving, bied structuur en geef duidelijke instructies als dat nodig is. Dit kan helpen om het gevoel van veiligheid en verbinding te vergroten.

 5. Zoek hulp indien nodig: Zoek hulp van een relatiecoach of therapeut die ervaring heeft met autisme. Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen bij het verbeteren van de communicatie, het doorbreken van ongezonde patronen en het vinden van manieren om de relatie te versterken.

Moe van autistische partner

Een partner hebben met autisme kan uitdagend zijn, maar het bieden van begrip en ondersteuning kan de relatie verbeteren en versterken. Het is begrijpelijk dat dit energie kost. Maar belangrijk is om jezelf te informeren over autisme, geduldig te zijn, duidelijke communicatie te gebruiken en ondersteuning te bieden aan je partner. Als je merkt dat je moeite hebt om de relatie te verbeteren, neem dan vrijblijvend contact op met ons. Met de juiste ondersteuning en begrip kunnen partners met autisme een gezonde en gelukkige relatie opbouwen.

Naast individuele coaching bieden wij ook relatiecoaching voor partners met autisme. Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

"Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je hetzelfde resultaat dat je altijd hebt gekregen"


Daarom doe ik het graag anders!

Specialistische begeleiding bij ADHD, ADD en Autisme(ASS)

Met meer dan 13 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van jongeren en volwassenen met ADHD, ADD en ASS begrijp ik  welke impact het kan hebben op alle levensgebieden.

Open chat
Stel een vraag
Stel gerust een vraag als je er niet uit komt.