Autisme

De wereld is voor mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) vaak onduidelijk, onoverzichtelijk en vol met ondoorgrondelijke sociale regels. Iemand met ASS is anders, maar geen twee personen met ASS zijn gelijk. Dat maakt ASS dan ook zo uniek. Lees over de mogelijke oorzaak en de kenmerken van autisme.

Inhoud

Wat is autisme?

ASS (autisme spectrum stoornis) is een aandoening waarbij je de wereld op een andere manier ervaart. Dat komt omdat je hersenen op een andere manier informatie verwerken. Hierdoor is het lastiger om losse informatie te ordenen en te verwerken tot een groot samenhangend geheel. Iemand met ASS ervaart de wereld als losse puzzelstukjes die geen eenheid vormen. Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, aandoening die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen.

Vanaf de invoering van de DSM 5, het handboek voor psychiatrische aandoening, maken we geen onderscheid meer tussen de verschillende vormen autisme. We spreken nu van de autisme spectrum stoornis, afgekort ASS.

Wat zijn de kenmerken van ASS (autisme)?

Autisme is voor iedereen anders, maar er zijn een aantal symptomen en kenmerken die bij velen terugkomen:

  • Je vindt het moeilijk gesprekken te starten en op gang te houden.
  • Je vindt het lastig om te verwoorden wat je denkt of voelt.
  • Je bent gevoeliger of juist minder gevoelig voor prikkels als pijn en geluid. 
  • Je kunt vaak en lang over hetzelfde onderwerp praten. Of je praat juist niet.
  • Je gaat helemaal op in één hobby.
  • Je hecht veel waarde aan structuur, orde en overzichtelijkheid. 
  • Je hebt moeite met abstract en vaag taalgebruik.

 

Hoe wordt autisme gediagnostiseerd?

Je kunt als eerste naar je huisarts gaan om hierover te praten. Als er vermoedens zijn van ASS word je doorverwezen naar een psycholoog of een psychiater. Vervolgens wordt er onderzocht of die vermoeden ook kloppen.

De diagnose is niet altijd makkelijk te stellen. Er zijn vaak uitgebreide test nodig om deze diagnose te kunnen stellen.

Autisme spectrum stoornis

Wat is de oorzaak van autisme?

De oorzaak van autisme is niet bekend. Er zijn veel ideeën en theorieën. Erfelijke aanleg lijkt een rol te spelen bij het ontstaan van ASS. Door een verandering of meerdere genen kan de aanleg voor ASS ontstaan, binnen een familie hebben soms meerdere mensen ASS met dezelfde gedragingen en kenmerken.

Lees meer over het de mogelijke oorzaak van autisme.

Verschil bij mannen en vrouwen

Autisme komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. De klachten van mannen en vrouwen met zijn hetzelfde. Bij beide komt  piekeren, vermoeidheid en stress regelmatig voor. Het herkennen van ASS bij vrouwen is vaak lastiger dan bij mannen. Bij vrouwen uit het zich meer naar binnen. Waardoor de kans op het ontwikkelen van angststoornis en depressie groter is dan bij mannen. Daarnaast passen vrouwen zich over het algemeen meer aan anderen en omgeving aan dan dat mannen dat doen. Ze zijn beter in staat hun beperkingen te camoufleren. Veel vrouwen zijn zich er bewuster van dat er verwachtingen aan het gesteld woorden. Deze verwachtingen zijn voor vrouwen groter dan voor mannen. Vrouwen ‘horen’ meelevend, empatisch en begripvol te zijn. Bij mannen worden deze ‘sociale’ eigenschappen niet zo snel verwacht waardoor het ook minder opvalt. 

Autisme coaching & begeleiding

 

Coaching is altijd maatwerk, jij bent immers uniek!  Bij coaching gaat het altijd om jouw hulpvraag. Na de kennismaking bepalen we samen de aanpak die geheel op jouw vraag, behoefte of wens is afgestemd. Je krijgt nieuwe inzichten en bewust van jouw (denk)patronen en overtuigingen. Hierdoor zal er meer rust en balans ontstaan

Autisme relatiecoaching

Wanneer in een relatie een van de partners een vorm van autisme heeft, speelt dit een belangrijke rol binnen deze relatie. De manier waarop beide partners zichzelf maar ook de wereld om hen heen ervaren is enorm verschillende. Hierdoor is het voor beide partners moeilijk om elkaar te begrijpen, hoe de ander denkt en voelt.

In de liefde zijn (non-verbale) signalen, inlevingsvermogen en emotioneel openstellen belangrijke factoren. En het zijn juist deze sociale aspecten waar mensen met ASS tegenaan lopen. De partner met ASS heeft vaak geen idee wat er van hem verwacht wordt. Zo kan hij op een vrije dag heerlijk met zijn hobby bezig gaan en veronderstelt is waarom zijn partner bij thuiskomst boos wordt als zij ziet dat de was niet is gedaan of dat er nog is gekookt.

 

Zonder juiste aanpak is het vaak lastig om een brug te slaan tussen deze twee zo verschillende werelden. Binnen mijn werk als realtiecoach help ik stellen om weer dichter bij elkaar te komen door inzicht te creeren en handvatten te geven over hoe ze op een prettigere manier met elkaar om kunnen gaan.

"Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je hetzelfde resultaat dat je altijd hebt gekregen"


Daarom doe ik het graag anders!

Specialistische begeleiding bij ADHD, ADD en Autisme(ASS)​

Met meer dan 13 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van jongeren en volwassenen met ADHD, ADD en ASS begrijp ik  welke impact het kan hebben op alle levensgebieden.

Individuele coaching op maat

Plan een vrijblijvend gesprek

Wil je meer grip krijgen op jouw AD(H)D of ASS. Laat dan een berichtje achter zodat we samen kunnen kijken waar je tegenaan loopt en wat ik eventueel voor jou zou kunnen betekenen.

Open chat
Stel een vraag
Stel gerust een vraag als je er niet uit komt.