Autisme Relatiecoaching

Elk coachingtraject is maatwerk, want iedere persoon is anders. Samen bekijken we wat jouw wensen en persoonlijke uitdagingen zijn.

Voor vragen:

Meer grip op je leven?

Laat je gegevens achter voor een gratis & vrijblijvend kennismakingsgesprek.

*Gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Een van de belangrijkste uitdagingen waar partners met autisme voor kunnen staan, is communicatie. Mensen met autisme hebben vaak moeite met het begrijpen van sociale aanwijzingen en kunnen zich soms moeilijk uitdrukken. Dit kan leiden tot frustraties en misverstanden tussen partners. Het is belangrijk dat beide partners open en eerlijk met elkaar communiceren over hun gevoelens en behoeften. Het kan helpen om concrete voorbeelden te geven van wat je bedoelt en om te vragen om verduidelijking als je iets niet begrijpt.

Wat is autisme relatiecoaching?

Partners met autisme kunnen te maken krijgen met uitdagingen die uniek zijn voor hun situatie. Bij Talebi helpen we stellen en partners met autisme bij veelvoorkomende uitdagingen.  We bespreken de situaties en geven psycho-educatie over hoe autisme werkt. Een van de belangrijkste uitdagingen waar partners met autisme voor kunnen staan, is communicatie. Mensen met autisme hebben vaak moeite met het begrijpen van sociale aanwijzingen en kunnen zich soms moeilijk uitdrukken. Dit kan leiden tot frustraties en misverstanden tussen partners. Het is belangrijk dat beide partners open en eerlijk met elkaar communiceren over hun gevoelens en behoeften. Het kan helpen om concrete voorbeelden te geven van wat je bedoelt en om te vragen om verduidelijking als je iets niet begrijpt.

Omgaan met autistische partner

Een ander belangrijk aspect van relatiecoaching voor mensen met autisme is het helpen bij hun relatiebehoeften en verwachtingen om ze duidelijk te leren communiceren. Dit is van vitaal belang, omdat mensen met autisme vaak moeite hebben om hun gevoelens en gedachten uit te drukken. Door middel van autisme relatiecoaching helpen we bij het vinden van manieren om deze behoeften en verwachtingen op een duidelijke en effectieve manier uit te drukken.

Een andere uitdaging bij het hebben van een autistische man of vrouw is het omgaan met stress en overprikkeling. Mensen met autisme kunnen gevoeliger zijn voor prikkels zoals geluiden, geur en licht, wat kan leiden tot stress en overbelasting. Het is belangrijk om te leren hoe je stress kunt verminderen en overprikkeling kunt voorkomen. Dit kan onder andere door het creëren van een rustige omgeving, het nemen van pauzes en het doen van ontspanningsoefeningen.

Invloed van autisme op de relatie

Autisme kan invloed hebben op verschillende aspecten van een relatie, zowel positief als uitdagend. Het is belangrijk om te benadrukken dat autisme een spectrumstoornis is, wat betekent dat het zich op verschillende manieren kan manifesteren en dat de impact op relaties van persoon tot persoon kan verschillen. Hier zijn enkele manieren waarop autisme invloed kan hebben op een relatie:
 • Communicatie: Mensen met autisme kunnen moeite hebben met het begrijpen van sociale signalen, subtiele non-verbale communicatie en het interpreteren van de emotionele toestand van hun partner. Dit kan leiden tot misverstanden, frustraties en communicatieproblemen binnen de relatie.
 • Empathie en emotionele wederkerigheid: Sommige mensen met autisme hebben moeite met het tonen of begrijpen van empathie. Ze kunnen moeite hebben met het herkennen van emoties bij hun partner en kunnen zelf moeite hebben om hun eigen emoties te uiten. Dit kan de emotionele wederkerigheid binnen de relatie beïnvloeden.
 • Sensorische gevoeligheden: Autisme kan gepaard gaan met sensorische overgevoeligheden, zoals overgevoeligheid voor bepaalde geluiden, lichten of aanrakingen. Deze gevoeligheden kunnen stress en ongemak veroorzaken, wat van invloed kan zijn op de gemoedstoestand en het gedrag van iemand met autisme in een relatie.
 • Behoefte aan structuur en voorspelbaarheid: Mensen met autisme kunnen vaak behoefte hebben aan structuur, routine en voorspelbaarheid. Veranderingen in de planning of onverwachte gebeurtenissen kunnen stress veroorzaken. Dit kan van invloed zijn op de flexibiliteit en aanpassingsvermogen binnen de relatie.
 • Speciale interesses: Veel mensen met autisme hebben specifieke interesses waar ze graag veel tijd aan besteden. Dit kan betekenen dat ze minder tijd of aandacht hebben voor andere aspecten van de relatie, wat de balans en het begrip tussen partners kan beïnvloeden.
Het is belangrijk om te benadrukken dat elke relatie uniek is en dat niet alle genoemde aspecten van toepassing zijn op elke persoon met autisme. Het begrijpen, communiceren en samenwerken met je partner, evenals het ontwikkelen van wederzijds begrip en aanpassingsvermogen, zijn cruciale factoren om een gezonde en bevredigende relatie te behouden, ongeacht of een van beide partners autisme heeft of niet.

Hoe kan autisme relatiecoaching helpen?

Relatiecoaching kan op verschillende manieren helpen bij het verbeteren van een relatie, ongeacht of er sprake is van autisme of andere uitdagingen. Hier zijn enkele manieren waarop relatiecoaching kan bijdragen:

 • Verbeterde communicatie: Een relatiecoach kan helpen bij het verbeteren van de communicatie tussen partners. Ze kunnen technieken aanleren om effectiever te communiceren, zoals actief luisteren, het uiten van behoeften en gevoelens op een constructieve manier, en het bevorderen van open en eerlijke gesprekken.

 • Conflictbeheersing: Relatiecoaching kan stellen leren hoe ze conflicten op een gezonde en constructieve manier kunnen beheren. Dit omvat het ontwikkelen van vaardigheden zoals het identificeren van onderliggende behoeften, het verminderen van defensieve reacties en het vinden van compromissen die voor beide partners aanvaardbaar zijn.

 • Versterken van intimiteit en verbondenheid: Een relatiecoach kan stellen helpen bij het vergroten van intimiteit en verbondenheid. Ze kunnen activiteiten en oefeningen aanbevelen om de emotionele band te versterken, de positieve aspecten van de relatie te benadrukken en manieren te ontdekken om samen quality time door te brengen.

 • Begrip van elkaars perspectieven: Een relatiecoach kan helpen om wederzijds begrip en empathie te bevorderen. Dit kan onder andere het vergroten van het inzicht in elkaars perspectieven, behoeften en uitdagingen omvatten. Het begrijpen van elkaars standpunten kan bijdragen aan een meer ondersteunende en begripvolle relatie.

 • Omgaan met specifieke uitdagingen: In het geval van autisme of andere specifieke uitdagingen kan een relatiecoach gespecialiseerde begeleiding bieden. Ze kunnen stellen helpen bij het ontwikkelen van strategieën en aanpassingen om beter om te gaan met de impact van autisme op de relatie, zoals het begrijpen van autisme-specifieke communicatiestijlen en het ontwikkelen van copingmechanismen voor sensorische gevoeligheden.

Relatiecoaching is een proces dat inzet, toewijding en openheid van beide partners vereist. Het kan stellen helpen om hun relatie te versterken, conflicten te verminderen en gezamenlijk aan doelen te werken. Wij bieden een neutrale, begripvolle en ondersteunende omgeving om dit proces te vergemakkelijken.

Autisme relatiecoaching op alle levensgebieden

Autisme begeleiding op alle levensgebieden

We begeleiden mensen met autisme over de breedte van alle dagelijkse zaken. Omdat autisme impact heeft op alle levens gebieden is onze autisme coaching hier op afgestemd. Alles wordt behandeld en alles is bespreekbaar, denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als werk, studie, hobby’s, contact met ouders en familie, vriendschappen, relaties of intimiteit. Samen zorgen we ervoor dat je een beter balans krijgt in inspanning en ontspanning. 

Talebi coaching is erop gericht mensen met autisme in Groningen te begeleiden en de juiste tools en ondersteuning te bieden zodat ze succesvol kunnen zijn in het dagelijks leven. Onze autisme begeleider is gericht je te helpen bij het begrijpen van autisme, en te begeleiden hoe je de uitdagingen die je tegenkomt kunt overwinnen zodat je je doelen kunt bereiken.

Autisme relatiecoaching

Relatiecoaching voor mensen met autisme helpt om effectieve communicatievaardigheden en sociale interacties te ontwikkelen en biedt de tools die nodig zijn om specifieke uitdagingen in relaties voor mensen met autisme aan te pakken. Als je op zoek bent naar ondersteuning bij het opbouwen en onderhouden van een gelukkige relatie, neem dan vrijblijvend contact op.

Veelgestelde vragen

Ons tarief is €105 per uur inclusief btw voor relatiecoaching. De coaching kan in veel gevallen (deels) worden vergoed vanuit de gemeente. 

Vergoeding vanuit het PGB kan worden aangevraagd voor autisme coaching. De begeleiding kan (deels) worden vergoed vanuit het Persoons Gebonden Budget. Het bedrag dat wordt vergoed verschilt per gemeente.

Lees hoe je PGB kunt aanvragen voor coaching.

Ja, autisme kan worden behandeld met verschillende interventies en therapieën die gericht zijn op het verbeteren van sociale vaardigheden, communicatie en gedragspatronen. Vroege interventie en een multidisciplinaire aanpak zijn vaak effectief bij het helpen van mensen met autisme om hun potentieel te bereiken.

Autisme coaching kan een breed scala aan vaardigheden aanleren, afhankelijk van de individuele behoeften van de persoon met autisme. Enkele voorbeelden van vaardigheden die kunnen worden aangeleerd zijn:

 • Aangeven van grenzen
 • Omgaan met overweldigende situaties
 • Ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • Communicatievaardigheden verbeteren
 • Zelfzorg-vaardigheden ontwikkelen
 • Structuur aanbrengen in dagelijkse routine

Een autismecoach biedt ondersteuning bij alle levensgebieden en is gericht op het verkrijgen van een nieuw perspectief en het  aanleren van nieuwe vaardigheden.

 1. Een autisme begeleider helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën die hen kunnen helpen bij het navigeren van de wereld om hen heen. Deze vaardigheden kunnen bijvoorbeeld helpen bij het verbeteren van communicatie en sociale interacties. Dit kan op zijn beurt leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven en meer zelfvertrouwen.
 2. Persoonlijke autisme begeleiding kan de persoonlijke groei van een individu met autisme bevorderen. Door te leren omgaan met uitdagingen en hindernissen in het dagelijks leven, kan een individu met autisme meer zelfvertrouwen en veerkracht ontwikkelen. Dit kan hen helpen bij het bereiken van hun persoonlijke doelen en bij het ontwikkelen van meer zelfbewustzijn en zelfacceptatie.
 3. Een ander voordeel van autisme coaching is dat het kan helpen bij het verbeteren van relaties. Familieleden en vrienden van mensen met autisme kunnen soms moeite hebben met het begrijpen van de uitdagingen die autisme met zich meebrengt. Zo kan het voor de persoon met autisme moeilijk zijn om te communiceren wat zij nodig hebben of wat hun zorgen zijn. Onze autisme coach in Groningen kan helpen bij het verbeteren van deze relaties door te helpen bij het ontwikkelen van communicatievaardigheden, het uitleggen van de specifieke uitdagingen die autisme met zich meebrengt en het bieden van praktische oplossingen voor dagelijkse situaties. Lees meer over autisme relatiecoaching.
 4. Persoonlijke autisme coaching kan leiden tot een betere gezondheid en welzijn. Wanneer individuen met autisme beter in staat zijn om hun dagelijks leven te navigeren, kan dit stress en angst verminderen. Dit kan op zijn beurt leiden tot een betere slaap en een verbeterde algehele gezondheid.

Met een autisme coach in Groningen leer je omgaan met de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met autisme. De coach richt zich op het aanleren van praktische vaardigheden en strategieën om te helpen bij het navigeren door het leven, bijvoorbeeld door het leren van sociale vaardigheden, het verbeteren van communicatie of het aanpassen van jouw omgeving. Door het aanleren van deze vaardigheden kan je je zelfverzekerder en meer in controle voelen over je leven, en gemakkelijker omgaan met dagelijkse situaties.

Een standaard coach is vaak getraind om mensen te begeleiden op een breed scala aan gebieden, zoals persoonlijke ontwikkeling, carrièreontwikkeling, gezondheid en welzijn, enzovoort. Een gespecialiseerde autisme coach heeft daarentegen specifieke training en expertise in het begeleiden van mensen met autisme en begrijpt de unieke uitdagingen en behoeften die mensen met autisme kunnen hebben. Hierdoor kan een gespecialiseerde autisme coach beter afgestemde coaching bieden en specifieke strategieën en vaardigheden aanleren die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met autisme.

Als je geïnteresseerd bent in autisme coaching in Groningen, beginnen we met een intakegesprek om je situatie en behoeften te begrijpen. Op basis hiervan stellen we een op maat gemaakt coachingplan op dat is afgestemd op jouw doelen en behoeften. We werken vervolgens met jou om dit plan uit te voeren en je te ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden en strategieën die je nodig hebt om succesvol te zijn.

Onze werkwijze voor cliënten in Groningen is gebaseerd op een holistische en persoonlijke benadering van coaching. We beginnen met het begrijpen van jouw situatie en behoeften, en werken vervolgens samen met jou om een op maat gemaakt coachingplan op te stellen. Tijdens de coaching-sessies zullen we je ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van de vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn in je persoonlijke en professionele leven.

Specialistische begeleiding bij ADHD, ADD en Autisme(ASS)

Met meer dan 13 jaar ervaring in het coachen en begeleiden van jongeren en volwassenen met ADHD, ADD en ASS begrijp ik  welke impact het kan hebben op alle levensgebieden.

"Als je doet wat je altijd hebt gedaan, krijg je hetzelfde resultaat dat je altijd hebt gekregen"


Daarom doe ik het graag anders!
Individuele coaching op maat

Plan een vrijblijvend gesprek

Wil je meer grip krijgen op jouw AD(H)D of ASS. Laat dan een berichtje achter zodat we samen kunnen kijken waar je tegenaan loopt en wat ik eventueel voor jou zou kunnen betekenen.

Mededeling

In verband met zwangerschapsverlof zal ik vanaf oktober 2024 niet werkzaam zijn.
Aanmelden kan nog steeds
De coaching zal weer starten vanaf februari 2025.

Open chat
Stel een vraag
Stel gerust een vraag als je er niet uit komt.
Mededeling: In verband met zwangerschapsverlof zal ik vanaf oktober 2024 niet werkzaam zijn.
Aanmelden kan nog steeds de coaching zal weer starten vanaf februari 2025.​
This is default text for notification bar